Přihlášení (L001)
Přihlášení do portálu:
Portálový rozcestník (R001)

Vítejte v Portálu Vysoké školy sociálně-správní

  • Přihlášení do Portálu provedete zadáním jména a hesla do okénka nahoře.
  • Přihlášení do IS STAG pro studenty - uživatelským jménem informačního systému STAG je vaše osobní číslo SIN.
    Heslo je složeno a tvoří jej malé x doplněné rodným číslem (např. x123456).
    Pokud své osobní číslo neznáte, vyhledejte si je v odkazu UČEBNÍ TEXTY (www.vsss.cz/texty/).
    Heslo si po prvním přihlášení zvolte vlastní.
  • Vyučující jistě své přihlašovací údaje znají.
  • Pokud budete mít problémy s používáním Portálu, zapomenete způsob přihlášení, popř. heslo, spojte se s administrátorem nebo napište na adresu portal.service@vsss.cz.